Menu

خودرو

شرایط استفاده

شرایط استفاده از پورتال

به پورتال قيمت خودرو: (خودروهای هيونداي، تويوتا، پارس خودرو، سايپا و ايران خودرو در ايران) خوش آمدید. در صورت ادامه مشاهده و استفاده از پورتال قيمت خودرو: (خودروهای هيونداي، تويوتا، پارس خودرو، سايپا و ايران خودرو در ايران) شما موافقت ضمنی خود را با شرایط و قوانین استفاده که در رابطه با قوانین حریم خصوصی پورتال قيمت خودرو: (خودروهای هيونداي، تويوتا، پارس خودرو، سايپا و ايران خودرو در ايران) می باشد، اعلام می نمایید. درصورت عدم موافقت با هرکدام از شرایط، لطفا از پورتال قيمت خودرو: (خودروهای هيونداي، تويوتا، پارس خودرو، سايپا و ايران خودرو در ايران) استفاده ننمایید.
لغات "قيمت خودرو: (خودروهای هيونداي، تويوتا، پارس خودرو، سايپا و ايران خودرو در ايران)" یا "ما" یا "برای ما" به مالک این پورتال ارجاع دارند. لغت "شما" اشاره به بازدیدکننده یا استفاده کننده از پورتال ما دارد.
استفاده از مطالب این سایت منوط به شرایط زیر می باشد:

  • محتویات صفحات این پورتال تنها برای اطلاع و استفاده عمومی شما بوده و ممکن است در هر زمانی بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
  • نه ما و نه هیچ شخص ثالثی تضمین کننده صحت، به روز، کامل یا مناسب بودن اطلاعات و مطالب ارائه شده در این وب سایت به هر منظور و مقصود خاصی، نمی باشد. شما اذعان می کنید که چنین اطلاعات و مواردی ممکن است حاوی اشتباهات و موارد نادرست بوده و ما صراحتا در قبال این چنین مواردی هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نگرفته و پاسخگو نخواهیم بود.
  • استفاده شما از هرگونه اطلاعات یا موارد موجود در این پورتال کاملا با مسئولیت خود شما بوده، در این زمینه برای ما مسئولیتی ایجاب نمی کند. شما بایستی اطمینان حاصل نمایید که محصولات، خدمات و یا هر اطلاعات موجود و ارائه شده توسط پورتال قيمت خودرو: (خودروهای هيونداي، تويوتا، پارس خودرو، سايپا و ايران خودرو در ايران) برآورده کننده نیاز شما می باشد.
  • این پورتال شامل مواردی است که توسط خود ما ایجاد شده و یا ما برای آنها مجوز معتبر داریم. این موارد شامل (اما نه محدود) طراحی، صفحه آرایی، نمای طاهری، ظاهر و گرافیک است. تولید و ارائه مجدد بجز طبق شرایط و قوانین بازنشر مندرج که برخی از آنها به شرح زیر است ممنوع می باشد.
  • تمام نشانه های تجاری موجود در پورتال قيمت خودرو: (خودروهای هيونداي، تويوتا، پارس خودرو، سايپا و ايران خودرو در ايران)، که متعلق به خود ما نیست یا مجوز آن متعلق به گرداننده نیست.
  • استفاده غیرمجاز از این پورتال ممکن است باعث ادعای خسارت و درخواست جبران آن توسط ما گردد.
  • در هر زمانی ممکن است این پورتال شامل پیوند هایی به سایر وب سایت ها باشد. این پیوند ها برای راحتی شما در دسترسی به اطلاعات بوده، به معنای تایید آنها نبوده و ما مسئولیتی در قبال محتویات وب سایت های پیونده داده شده نداریم.
حق بازنشر

این پورتال و محتوای آن تحت قانون مالکیت مادی و معنوی قرارداشته و متعلق به قيمت خودرو: (خودروهای هيونداي، تويوتا، پارس خودرو، سايپا و ايران خودرو در ايران) می باشد.
هرگونه بازنشر یا توزیع مجدد تمام یا بخشی از محتویات پورتال به هر شکل ممکن بجز در شرایط زیر ممنوع می باشد:

  • چاپ و یا ذخیره محتویات فقط برای استفاده شخصی و غیر تجاری مجاز می باشد
  • استفاده از محتویات پورتال در سایر منابع تنها در صورت ذکر این پورتال به عنوان منبع آن مجاز می باشد

شما بجز با مجوز کتبی ما اجازه استفاده تجاری یا توزیع محتویات پورتال را ندارید. همچنین اجازه انتقال یا ذخیره محتویات را در هر وب سایت دیگر و یا به هر شیوه بازیابی الکترونیکی ندارید.